ارتباط با مسئولین

" اعضای هیئت مدیره "

بیژن زنگنه - وزیر نفت 61651

مرضیه شاهدایی ـ معاون وزیر نفت و مدیر عامل ـ 2720

علی محمد بساق زاده ـ مدیر کنترل تولید ـ 2691

داوود شاددل ـ مدیر مالی ـ 2695 88059824 Fax

" مدیران ارشد "

مدیر طرح ها ـ 2681 - 2683

عباس آقاهادی ـ مدیر توسعه منابع انسانی ـ 2673 -2675 88066397 Fax

فرناز علوی ـ مدیر برنامه ریزی و توسعه ـ 4810

قدرت الله نصیری ـ مدیر ایمنی، بهداشت و محیط زیست ـ 2419-2663

اسحق طاهریان ـ مشاور معاون وزیر نفت و رئیس دفتر مدیرعامل ـ 4802 دبیرخانه 2276-2280 88059701 مستقیم

احمدرضا مصیر- رئیس کل امور حقوقی ـ 2651

رضا خلج ـ رئیس کل روابط عمومی ـ 3830

مرتضی رحیمیان سرای- رئیس کل امور مجامع و سهام ـ 4811

داریوش باورصاد- سرپرست امور بین‌الملل ـ 2360

اردشیر غزنوی - رئیس کل حسابرسی داخلی ـ 2661

امید شهیدی نیا ـ رئیس مهندسی ساختار ـ 2655

سید عباس بهشتی- رئیس کل حراست پتروشیمی ـ 2322 - 4699

رضا محتشمی پور ـ رئیس دفتر توسعه صنایع تکمیلی ـ 3831

احمد شکری ـ رئیس امور بازرسی و رسیدگی به شکایات ـ 3592

محمود غنی لو ـ رئیس هسته گزینش ـ 4093

محمود سرلک ـ رئیس امور اجرایی هیئت بدوی ـ 3632-2474

غلامرضا زیادلو ـ رئیس کانون تفکر ـ 2741

عنایتی – سازمان بازرسی کل کشور – 2231 – tel/fax 88620016

 


شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی 50 ساله دارد و به دهه 1330 شمسی بر می‏گردد. در اواخر این دهه، وزارت اقتصاد وقت به منظور گسترش صنعت پتروشیمی در کشور، بنگاه شیمیائی کشور را تأسیس نمود و شرکت مزبور در سال 1337 طرح احداث کارخانه کود شیمیائی مرودشت فارس را به اجرا گذاشت. لیکن از آنجا که رشد این صنعت نیازمند فعالیتهای تخصصی گسترده تر و هماهنگ با صنعت نفت و گاز بود، به زودی ضرورت ایجاد سازمانی برای توسعه و هدایت صنعت پتروشیمی مشهود گردید و به همین سبب در سال 1342 شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران تأسیس گردید و کلیه فعالیتهای مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی در این شرکت متمرکز گردید.