ارتباط سرمایه گذار با دفتر

ارتباط سرمایه گذار با دفتر

مسیر هدایت سرمایه‌گذاران
مسیر هدایت وحمایت دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی از سرمایه گذاران علاقمند به تولید و فعالیت در این حوزه در شرح ذیل خلاصه می‌گردد.
در این فرآیند مراجعین به دفتر توسعه صنایع پایین دستی به سه دسته تقسیم می‌شوند.
۱. سرمایه‌گذاران متقاضی طرح‌های پایین‌دستی پتروشیمی
۲. سرمایه‌گذاران متقاضی طرح‌های میان‌دستی پتروشیمی
۳. سرمایه‌گذاران دارای طرح و نیازمند حمایت و راهنمایی
دسته اول سرمایه‌گذارانی هستند که در جستجوی فرصت های جذاب تولیدی کسب و کار در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی بوده که این دسته از سرمایه گذاران بیشترین حجم از مراجعین دفتر را شامل می شوند و معمولا دارای سرمایه ای زیر ۲۰ میلیارد تومان می باشند. در گام اول این سرمایه‌گذاران به سایت اینترنتی دفتر توسعه صنایع ‌پایین‌دستی راهنمایی شده تا با زنجیره‌های صنعت پتروشیمی و فرصت‌های مطالعه شده (که در سایت معرفی شده‌اند) آشنا شوند. با کسب اطلاعات اولیه از جمله نام محصول، مواد اولیه مورد نیاز و … از سایت و سایر مستندات دفتر (از جمله کتابچه‌ها، سی‌دی و …)،سرمایه‌گذاران در طی یک جلسه و به صورت حضوری ارزیابی می-شوند.
دسته دوم سرمایه گذارانی که در جستجوی فرصت کسب و کار در صنایع بالادست و میان دستی پتروشیمی هستند. این دسته از سرمایه گذاران خواهان طرح هایی هستند که از حجم سرمایه گذاری بیشتری برخوردارند. پس از ارزیابی سرمایه گذاران توسط کارشناسان دفتر و برحسب توانمندی آنها یک یا چند طرح براساس زنجیره‌های جذاب صنعت پتروشیمی ارائه خواهد شد.
دسته آخر، سرمایه گذاران دارای طرح در صنایع پایین دست یا میان دستی پتروشیمی هستند. این دسته از سرمایه گذاران در مسیر اجرای طرح به مشکلاتی از جنس تکنولوژی، تامین مالی، بازاریابی و غیره برخورده اند. در این حالت کارشناسان دفتر پس از تشخیص مشکل و با استفاده از تیم مشاوران خود، سرمایه گذار را با راهنمایی و معرفی مشاورین تا حل موضوع همراهی می نماید. بنابراین سرمایه گذار برحسب دسته‌ای که در آن قرار می گیرد، راهنمایی و پشتیبانی می شود. این حمایت و پشتیبانی به نحوی است که سرمایه گذار را با معرفی به نهادهای ذیصلاح و تخصصی از جمله بانک ها، مجتمع های پتروشیمی، تشکل ها و … کمک می نماید. هدف دفتر توسعه صنایع پایین دستی پتروشیمی آگاه سازی سرمایه گذار، شناسایی فرصت های مناسب و برنامه ریزی و هماهنگی برای بسترسازی کسب و کارهای جدید است.
نمودار زیر مسیر هدایت سرمایه‌گذاران در این دفتر را نشان می‌دهد.


شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی 50 ساله دارد و به دهه 1330 شمسی بر می‏گردد. در اواخر این دهه، وزارت اقتصاد وقت به منظور گسترش صنعت پتروشیمی در کشور، بنگاه شیمیائی کشور را تأسیس نمود و شرکت مزبور در سال 1337 طرح احداث کارخانه کود شیمیائی مرودشت فارس را به اجرا گذاشت. لیکن از آنجا که رشد این صنعت نیازمند فعالیتهای تخصصی گسترده تر و هماهنگ با صنعت نفت و گاز بود، به زودی ضرورت ایجاد سازمانی برای توسعه و هدایت صنعت پتروشیمی مشهود گردید و به همین سبب در سال 1342 شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران تأسیس گردید و کلیه فعالیتهای مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی در این شرکت متمرکز گردید.