وحدت رویه جهت رسیدگی به مسائل منابع انسانی

وحدت رویه شرکتهای پتروشیمی جهت رسیدگی به مسائل منابع انسانی در منطقه عسلویه

پیرو تصمیمات متخذه در اجلاس مدیران صنعت پتروشیمی در مشهد و در راستای رویکرد مدیریت توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی صبح روز چهارشنبه 16 دی ماه جلسه هماهنگی مدیران و رؤسای منابع انسانی شرکتهای پتروشیمی مستقر در منطقه عسلویه با حضور مدیر توسعه منابع انسانی NPC و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و معاونین مدیر توسعه منابع انسانی و رؤسای کل شرکت ملی صنایع پتروشیمی به میزبانی شرکت عملیات غیرصنعتی پازارگاد با هدف هماهنگی و تعامل میان شرکتهای مستقر در منطقه و رسیدگی به مشکلات کارکنان در منطقه برگزار گردید


در آغاز جلسه مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی رویکردهای جدید در حوزه منابع انسانی را تشریح و تعامل هر چه بیشتر بین شرکتهای خصوصی در صنعت پتروشیمی را خواستار و ضمن تأکید بر لزوم هماهنگی و وحدت رویه در فعالیتهای حوزه منابع انسانی در بین شرکتها، اظهار داشتند مسئولین منابع انسانی شرکت ملی صنایع پتروشیمی آمادگی همکاری در تمام زمینه های مورد درخواست را دارند.


سپس در ادامه مدیر محترم توسعه منابع انسانی شرکت صنایع پتروشمی خلیج فارس ضمن تشریح دیدگاه مسئولین شرکت مذکور، تعادل و توازن خواسته های کارکنان و مسئولین شرکتها را یکی از مهمترین وظایف مدیران و رؤسای منابع انسانی اعلام داشته و در خاتمه گزارش کامل از وضعیت نیروی انسانی شرکتهای تابعه هلدینگ خلیج فارس و همچنین تولید و فروش آن شرکت را ارائه نمودند.


حاضرین در جلسه نیز ضمن تأکید بر هماهنگی هرچه بیشتر شرکتهای واگذارشده با NPC، خواستار رفع مشکل قطع ارتباط کارکنان شرکتهای واگذار شده از طریق سیستم جامع پرسنلی نفت با صندوقهای بازنشستگی، ساماندهی نظام مزد و مزایای کارکنان قراردادی تابع قانون کار در شرکتها، بررسی امکان احداث درمانگاه یا بیمارستان مجهز در منطقه از سوی سازمان تأمین اجتماعی، استفاده خدمات درمانی کارکنان قراردادی از امکانات بهداشت و درمان صنعت نفت و هماهنگی های لازم با وزارت کار مبنی بر عدم پرداخت بخشی از کسورات حق بیمه تأمین اجتماعی در قبال استفاده از خدمات درمانی صنعت نفت همانند کارگران رسمی صنعت نفت، بررسی امکان انتقال و جابجایی کارکنان در بین شرکتهای واگذار شده و شرکتهای دولتی تابعه صنعت نفت، برنامه ریزی جهت پروازهای چارتر به منظور استفاده بهینه برای انجام پرواز کارکنان به تمام نقاط کشور که دارای امکانات فرودگاهی می باشند، بودند که مقرر گردید برخی از موارد مورد اشاره در کمیته راهبردی منطقه و مابقی موارد حسب مورد از سوی مسئولین NPC و مدیریت منابع انسانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس حل و فصل و راهکارهای مناسب ارائه گردد.


ضمناً در خاتمه نشست رئیس کل محترم پژوهش و توسعه منابع انسانی در ارتباط با استقرار طرح جامع مدیریت دانش در شرکت ملی صنایع پتروشیمی و لزوم توانمند سازی راهبران مدیریت دانش و رئیس محترم امور بهره وری و هماهنگی تحول اداری در خصوص نظام پیشنهادات و نقش آن در بهره وری شرکت گزارشی جهت حاضرین در جلسه ارائه و خواستار تعامل بیشتر با شرکت ها شدند.


شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی 50 ساله دارد و به دهه 1330 شمسی بر می‏گردد. در اواخر این دهه، وزارت اقتصاد وقت به منظور گسترش صنعت پتروشیمی در کشور، بنگاه شیمیائی کشور را تأسیس نمود و شرکت مزبور در سال 1337 طرح احداث کارخانه کود شیمیائی مرودشت فارس را به اجرا گذاشت. لیکن از آنجا که رشد این صنعت نیازمند فعالیتهای تخصصی گسترده تر و هماهنگ با صنعت نفت و گاز بود، به زودی ضرورت ایجاد سازمانی برای توسعه و هدایت صنعت پتروشیمی مشهود گردید و به همین سبب در سال 1342 شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران تأسیس گردید و کلیه فعالیتهای مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی در این شرکت متمرکز گردید.