قراردادهای تجاری سازی شده

اهم قراردادهای تجاری سازی شده شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

oاعطای لیسانس فرآیند تولید پلی اتیلن سنگین( HDPE) به پتروشیمی بوشهر

oاعطای لیسانس فرآیند تولید آمونیاک به شرکت شیمیایی لاوان

oاعطای لیسانس فرآیند تولید متانول به شرکت پتروهیدج زنجان

oاعطای لیسانس فرآیند تبدیل متانول به پروپیلن (PVM) به پتروشیمی کیمیاگران سبزوار

oاعطای لیسانس فرآیند تولید متانول به پتروشیمی کیمیاگران سبزوار

oاعطای لیسانس تولید دو کاتالیست IRSAC518 و IRSAC530 برای تولید پلی اتیلن به پتروشیمی لرستان و مهاباد

oاعطای لیسانس تولید کاتالیست دهیدروژناسیون به شرکت اکسیر فرآیند نوین

oاعطای لیسانس تولید کاتالیست سنتز متانول به شرکت صدر شیمی

oاعطای لیسانس تولید کاتالیست LTSC با شرکت پیشگامان کاتالیست پارس

oاعطای لیسانس تولید کاتالیست EDC به شرکت گهرسرام وتولید و بارگزاری آن در واحد EDC بندرامام

oقرارداد ساخت کاتالیست ایزومریزاسیون نفتا با پالایشگاه اصفهان

oقرارداد ساخت و تولید کاتالیست MEK با شرکت شیمی تکس آریا و بارگزاری آن در واحد مربوطه

oقرارداد ساخت و تولید کاتالیست ریفرمینگ خشک با پتروشیمی خوزستان و بارگزاری آن در واحد مربوطه

oقرارداد ساخت و تولید کاتالیست اسید استیک با پتروشیمی فن آوران و بارگزاری آن در واحد مربوطه

oقرارداد بکارگیری دانش فنی بتن پلیمری شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی جهت ترمیم سازه های بتنی OUTFALL پتروشیمی مبین


شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی 50 ساله دارد و به دهه 1330 شمسی بر می‏گردد. در اواخر این دهه، وزارت اقتصاد وقت به منظور گسترش صنعت پتروشیمی در کشور، بنگاه شیمیائی کشور را تأسیس نمود و شرکت مزبور در سال 1337 طرح احداث کارخانه کود شیمیائی مرودشت فارس را به اجرا گذاشت. لیکن از آنجا که رشد این صنعت نیازمند فعالیتهای تخصصی گسترده تر و هماهنگ با صنعت نفت و گاز بود، به زودی ضرورت ایجاد سازمانی برای توسعه و هدایت صنعت پتروشیمی مشهود گردید و به همین سبب در سال 1342 شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران تأسیس گردید و کلیه فعالیتهای مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی در این شرکت متمرکز گردید.