معرفی شرکت پژوهش و فناوری پتروشِمی

1- چشم انداز

در افق دراز مدت، شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی ارائه دهنده فناوری‌های مهم تولید محصولات پتروشیمی در کشور می‌باشد و رتبه اول تأمین‌کننده فناوری برای شرکت ملی صنایع پتروشیمی را خواهد داشت و به عنوان شرکتی در طراز جهانی، رقیبی جدی برای شرکت‌های ارائه دهنده فناوری در سطح منطقه خواهد بود و با فروش دانش در سطح بین المللی، برای ذینفعان منافع اقتصادی و برای کشور امنیت فناوری خلق خواهد نمود.

این شرکت در پایان برنامه ششم توسعه کشور، خودکفا و در پایان برنامه هفتم توسعه کشور، شرکتی درآمد زا خواهد بود.

2- بیانیه مأموریت

شرکت پژوهش و فناوری متولی پژوهش و تولید فناوری در تمامی زمینه‌های مورد نیاز صنعت پتروشیمی می‌باشد و مأموریت‌های شرکت در حوزه‌های مختلف به شرح زیر می‌باشد:

 • - ایجاد استقلال و امنیت دانشی و فناوری برای صنعت پتروشیمی
 • - ایجاد ثروت از طریق انجام پژوهش و تولید دانش و فناوری
 • - انجام پژوهش در زمینه فرآیندهای تولید محصولات پتروشیمی و تبدیل پژوهش به فناوری و ارائه آن به مشتریان و ذینفعان
 • - انجام پژوهش در زمینه کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی مصرفی در صنایع پتروشیمی و ارائه فناوری تولید این مواد به مشتریان و ذینفعان
 • - انجام پژوهش در زمینه به روز رسانی فناوری‌های به کار رفته در واحدهای تولیدی پتروشیمی با هدف افزایش منافع اقتصادی و افزایش ایمنی و کاهش اثرات زیست محیطی
 • - انجام پژوهش به منظور بهینه سازی فرآیندهای تولیدی و رفع موانع تولید
 • - انجام پژوهش در مسیر دانش‌های نوین و مرزهای دانش

3- ارزشهای بنیادین

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی به عنوان متولی بومی‌سازی دانشهای فنی مورد نیاز صنعت پتروشیمی، اصول زیر را به عنوان ارزشهای بنیادین خود می‌داند:

 • - حفظ ارزشهای اخلاقی، دینی و کرامات انسانی
 • - صداقت و شفافیت در ارائه
 • - رعایت حقوق معنوی دیگران
 • - مسئولیت پذیری فردی و اجتماعی
 • - مشارکت عمومی
 • - پاسخگویی و احترام برای ذی نفعان
 • - ارزش آفرینی
 • - استفاده بهینه از سرمایه‌های ملی
 • - تقویت خلاقیت و نوآوری
 • - بهبود مستمر
 • - حفاظت از حقوق دارایی‌های فکری، خرد جمعی، خلاقیت و نوآوری

4- اهداف کلان

شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی با تکیه بر توانمندی کشور و دانش بومی، برنامه راهبردی تدوین شده خود را با هدف خلق دانش‌های فنی مورد نیاز صنایع پتروشیمی، بهینه سازی فرآیند‌های تولیدی و به روز نمودن فناوری‌های واحد‌‌های تولیدی تدوین نموده و در این مسیر تاکید بر مشتری محوری و سودآوری کلی برنامه‌ها برای ذینفعان و صاحبان سهام دارد. در این راستا اهداف کلان شرکت را در چهار حوزه به شرح زیر تعریف می‌نماید:

 • * تدوین دانش‌های فنی مورد نیاز صنعت پتروشیمی
 • - تدوین دانش‌های فنی تولید محصولات پتروشیمی
 • - تدوین دانش فنی تولید کاتالیست‌های استراتژیک پتروشیمی
 • - تدوین دانش فنی مواد شیمیایی استراتژیک پتروشیمی
 • - تدوین دانش مورد نیاز صنایع تکمیلی پتروشیمی
 • * بهینه سازی و رفع مشکلات فرآیندهای واحدهای تولیدی
 • * بهبود دانش‌های موجود و گسترش مرزهای دانش
 • * توسعه دانش فنی‌های شرکت
 • - توسعه محصول
 • - توسعه کاربرد
 • - توسعه فناوری

شرکت ملی صنایع پتروشیمی

ایجاد صنعت پتروشیمی در ایران قدمتی 50 ساله دارد و به دهه 1330 شمسی بر می‏گردد. در اواخر این دهه، وزارت اقتصاد وقت به منظور گسترش صنعت پتروشیمی در کشور، بنگاه شیمیائی کشور را تأسیس نمود و شرکت مزبور در سال 1337 طرح احداث کارخانه کود شیمیائی مرودشت فارس را به اجرا گذاشت. لیکن از آنجا که رشد این صنعت نیازمند فعالیتهای تخصصی گسترده تر و هماهنگ با صنعت نفت و گاز بود، به زودی ضرورت ایجاد سازمانی برای توسعه و هدایت صنعت پتروشیمی مشهود گردید و به همین سبب در سال 1342 شرکت ملی صنایع پتروشیمی با مالکیت دولت و تحت پوشش شرکت ملی نفت ایران تأسیس گردید و کلیه فعالیتهای مرتبط با ایجاد و توسعه صنایع پتروشیمی در این شرکت متمرکز گردید.